Relokacyjny bonus w wysokości 14,500 złotych brutto i dodatkowy pakiet benefitów dla osób relokujących się z zagranicy. 

Możesz przystąpić do Akcji Relokacji ++ jeżeli spełniasz poniższe warunki:

   Twoje aktualne miejsce zamieszkania jest poza Polską, przynajmniej 200 kilometrów od Wrocławia lub Poznania

   Oferta pracy, na którą aplikujesz jest jedną poniższych:

Dodatkowo, wpieramy Twoją przeprowadzkę do Wrocławia lub Poznania. Osoby z zagranicy otrzymają pakiet świadczeń dodatkowych, który zawiera:

a) pomoc w uzyskaniu numeru PESEL

b) pomoc w otwarciu konta bankowego

c) pomoc w znalezieniu mieszkania (linki do stron z wskazanymi preferencjami kandydata/pracownika co do wymogów mieszkania)

d) asysta w znalezieniu przedszkola/szkoły dla dziecka objętego obowiązkiem szkolnym zgodnie z polskimi przepisami

e) pomoc z uzyskaniu karty pobytu dla członka rodziny (dla 1 osoby)

Warunki uczestnictwa w Akcji Relokacji ++

Aby otrzymać bonus relokacyjny, po dołączeniu do Capgemini masz 3 miesiące, aby do działu HR 
dostarczyć zaświadczenia o miejscu wykonywania pracy/ wykonywania zlecenia/ usługi, 
wystawionego przez poprzedniego pracodawcę/ zleceniodawcę/ usługodawcę, 
a w przypadku studentów, zaświadczenia z uczelni lub dyplom ukończenia studiów.

Akcja relokacja trwa do sierpnia 2022.